• ogras
  • Bekämpning av ogräs

Bekämpning av ogräs

Ju mer välskött grönytan är desto lättare ökar gräsets konkurrensförmåga mot ogräs. Ogräs är växter som växer där vi inte vill ha dem.
Ur grönytans aspekt konkurrerar ogräsen om ljus, näring och vatten, vilket försämrar förutsättningarna för de insådda gräsarterna.
Gräsmattor med höga krav på slitstyrka kan försämras om ogräs förekommer. Likaså är ogräsen mindre estetiskt tilltalande, vilket kan ha betydelse i t.ex. parker, villaträdgårdar, bollplaner och golfbanor. Risken blir större för t.ex. svampangrepp i grönytor med mycket ogräs. Ogräs är ofta värdväxt för sjukdomar och skadedjur.
En förutsättning för att lyckas med ogräsbekämpning är att man känner igen de viktigaste ogräsarterna och speciellt då i tidigt stadium.

Vi åtar oss ogräsbekämpning av exempelvis

  • idrottsplaner,
  • golfbanor,
  • grusgångar,
  • järnvägsspår,
  • industritomter,
  • parker och strövområden,
  • etc.

Vi har effektiva och miljövänliga metoder för att hålla grönytor och andra ytor fria från ogräs

RING OSS PÅ  070-213 17 03  ELLER SKICKA ETT MAIL TILL Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.